Råd om bekæmpelse af skadedyr i hus, hjem og virksomhed

OBS! Skadedyr-ID er gået på pension fra d. 1.1.2023

I begrænset omfang, vil jeg stadig kunne hjælpe med mindre opgaver som f.eks. artsbestemmelse af skadedyr, hvis vi aftaler dette på forhånd. 


Skadedyr-ID hjælper med identifikation og rådgivning om insekter og lignende smådyr, der kan optræde som skadedyr i tilknytning til mennesker og boliger, dyrehold og virksomheder.

Identifikation af skadedyr
Send en prøve med dyr eller materiale og få hjælp til at bestemme dit skadedyrproblem. Skadedyr-ID har ekspertise til identifikation af dyr og spor efter dyr, som forskellige arter af kakerlakker, lopper, fluer, myrer, klannere og andre biller, møl, lus, væggelus, borebiller, husbukke, lagerskadedyr og andre smådyr i og omkring boliger og virksomheder.
Info om at sende skadedyrprøve til identifikation

Rådgivning om skadedyr
Skadedyr-ID giver råd og vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr.
Med rådgivning fra Skadedyr-ID får du viden til at løse dit skadedyrproblem, fx:
♦   hvordan løser du selv problemet?
♦   hvilken hjælp udefra er relevant?
Skadedyr-ID kan yde både telefonisk og skriftlig rådgivning, og kan også besigtige et skadedyrproblem på lokaliteten.
Info om rådgivning 

Mette Knorr
Jeg leverer fagligt kompetent, uvildig og fortrolig rådgivning om forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr
Info om min faglige baggrund